Log ind   |  
Kontakt Minimer


v/ Formand Kjel Bording Johansen
Søbredden 19
3450 Allerød
Tlf. 48 17 15 90
E-mail. 
formand@lyngeoverdrevvand.dk

Vedr. uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt formand Kjel Bording Johansen (eller i prioriteret rækkefølge nedenstående kontaktpersoner fra Lynge Overdrev Vandværk's bestyrelse).

Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt Kassereren Anette Stæhr Tlf. 21 60 67 91 Email: kasserer@lyngeoverdrevvand.dk 

Kommentarer og forbedringsforslag til vandværkets web-sider: Kontakt Web-redaktøren Søren Hvilshøj s_hvilshoej@yahoo.com

ENGLISH

Driftsinfo Minimer


Vandforsyningen kører normalt

 

Forside Minimer

SIDSTE NYT FRA VANDVÆRKET

 

2017-08-24 Godkendt takstblad  

Takstbladet for 2017 er nu godkendt af Allerød Kommune. Taksterne for husstandene i forsyningsområdet er uændrede fra 2016, men anlægsbidraget vil som det fremgår være opdelt i flere dele efter krav fra Allerød Kommune. 

Takstblad 2017

2017-08-23 Besøg fra italienske universiteter  

To universitetsprofessorer fra Italien besøgte i dag Lynge Overdrev Vandværk AMBA med fokus på hvordan forbrugereje fungerer og se et dansk fuldautomatisk vandværk i funktion. De besøgende var Mr. Andrea Guerrini, Associate Professor fra University of Verona, Water Management & Technology Research Center Department of Management - samt Ms. Giulia Romano fra Pisa University. Begge var tydeligt interesserede i rundvisningen og stillede mange spørgsmål til bestyrelsen - både tekniske og organisatoriske.

 

 

2017-04-20 Generalforsamling torsdag d. 20. april kl. 19.30 på Ravnsholtskolen.  

 

Generalforsamlingsreferat.

Bestyrelsen er herefter:
•  Kjel Bording Johansen (formand)
•  Anette Stæhr (kasserer)
•  Søren Hvilshøj (web-administrator)
•  Johnny Rossing 
•  Erik Dreyer-Andersen

Suppleant til bestyrelsen:
•   Henning Mortensen

2017-02-08 Skolebesøg på vandværket

8. klasserne fra Kratbjergskolen, Ravnsholt var på besøg på vandværket for at lære om vandets kredsløb. Formanden viste rundt og drøftede de mange aspekter i at kunne levere rent og godt drikkevand. Således drøftedes alt fra grundvand, boringer, rensning i filtrene og styring af anlægget til terror og hærværkssikring og hygiejne. 

 

2016-12-27 Kortvarig lukning af vandet i dag grundet brud på Stolelyngen

GrundetI brud ved Stolelyngen kan dele af forsyningsnettet opleve kortvarig lukning af vandet i dag. Vi arbejder på at gøre arbejdet så genefrit som muligt og forventer at vandforsyningen er oppe igen ca.kl. 12.

2016-07-05 Kortvarig lukning af vandet i dag ca. kl. 10

I forbindelse med tilslutningen af nødforbindelsen til Lillerød Andelsvandværk bliver vi nødt til at foretage en kortvarig lukning af vandet i dag kl. 10. Vi arbejder på at gøre arbejdet så genefrit som muligt og forventer at vandforsyningen er oppe igen mellem kl. 11-12.

2016-06-20 Nødforbindelse etableret til Lillerød Andelsvandværk.

Formand Kjel B. Johansen kan med glæde informere om at vi i samarbejde med Lillerød Andelsvandværk har fået etableret en nødforbindelse, således at vi gensidigt kan hjælpe hinandens vandværker i tilfælde at nedbrud på vandværkerne eller lignende akutte problemer. Nedenfor ses installationen af samlebrønden, der kan regulere nødforbindelsen.

2016-04-11 Generalforsamling afholdtes mandag d. 11. april kl. 19.30 på Ravnsholtskolen i kantinen. 

Generalforsamlingsreferat

Bestyrelsen er herefter:
•  Kjel Bording Johansen (formand)
•  Anette Stæhr (kasserer)
•  Dan Ingerslev (sekretær)
•  Søren Hvilshøj (web-administrator)
•  Johnny Rossing 

Suppleant til bestyrelsen:
•   Erik Dreyer-Andersen (suppleant)

2016-03-07 Download Regnskab2015

2015-10-07 Strømafbrydelse skaber igen uregelmæssigheder i vandforsyningen
Grundet strømafbrydelse har der været uregelmæssigheder i vandforsyningen her til morgen. 

2015-10-05 Strømafbrydelse skabte uregelmæssigheder i vandforsyningen
Grundet strømafbrydelse har der været uregelmæssigheder i vandforsyningen. 

2015-09-15 Brand i Ravnsholtskolen gav uregelmæssigheder i vandforsyningen
Grundet voldsom brand på Ravnsholtskolen var der uregelmæssigheder i vandforsyningen.  

2015-04-20 Generalforsamling i Lynge Overdrev Vandværk
Lynge Overdrev Vandværk a.m.b.a. afholdt generalforsamling. 

Bestyrelsen er herefter:
•  Kjel Bording Johansen (formand)
•  Anette Stæhr (kasserer)
•  Dan Ingerslev (sekretær)
•  Søren Hvilshøj (web-administrator)
•  Johnny Rossing 

Suppleant til bestyrelsen:
•   Erik Dreyer-Andersen (suppleant)
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation